Loan Provider

KADA MICRO-FINANCE BANKS

KADA MICRO-FINANCE BANKS Loans

KADA MICRO-FINANCE BANKS Branches

# Bank Branch Name Address State
1 KADA MICRO-FINANCE BANKS Main Branch No. 3 Rigachikun Road, Tudun Wada Kaduna Kaduna State