Loan Provider

FAHIMTA MICRO-FINANCE BANKS

FAHIMTA MICRO-FINANCE BANKS Branches

# Bank Branch Name Address State
1 FAHIMTA MICRO-FINANCE BANKS Main Branch 24 Muhammadu Buhari Way, Kaduna Kaduna State